Historia:

W październiku 1980 roku powstał Komitet Zakładowy NSZZ ASP „Solidarność”. Andrzej Łojszczyk został przewodniczącym komitetu.

17.12.1980 odbyło się Walne Zebranie członków NSZZ „Solidarność” Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na którym wybrano Komisję Zakładową. Przewodniczącym KZ ponownie został Andrzej Łojszczyk.

13.12.1981 Po wprowadzeniu stanu wojennego związek działał w podziemiu.

Przewodniczącego Andrzeja Łojszczyka (z powodu wyjazdu z kraju na kilka lat) zastąpił Mirosław Duchowski.

Od 1989 roku związek ponownie działa jawnie

05.04.1989 odbyło się III Walne Zebranie Solidarności ASP. Przewodniczącym KZ wybrano Rafała Strenta.

1995-1998 przewodniczącym KZ tej kadencji został Marek Dzienkiewicz.

07.04.1998 Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wyłoniono nowego przewodniczącego KZ - Janusza Smazę.

11.10.1999 Przewodniczący Janusz Smaza podał się do dymisji, nie zorganizowano wyborów uzupełniających, aż do końca kadencji.

21.02.2002 Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów wybrano skład Komisji Zakładowej i przewodniczącego Pawła Marka Jakubowskiego.

07.03.2006 Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów przewodniczącym KZ ponownie został Paweł Marek Jakubowski.

27.01.2010 Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Paweł Marek Jakubowski został wybrany po raz kolejny.

25.03.2014 Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów przewodniczącym KZ wybrany został Paweł Marek Jakubowski.

21.03.2018 Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów przewodniczącym KZ wybrany został Paweł Marek Jakubowski.

15.03.2023 Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów przewodniczącym KZ wybrany został Paweł Marek Jakubowski.