Kontakt:

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

00-068 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 5
(pokój 215 B II piętro gmach główny ASP)
tel/faks 32 00 246
adres naszej poczty e-mail: solidarnosc@asp.waw.pl

DYŻURY

Członkowie Komisji Zakładowej pełnią dyżury w każdy wtorek (za wyjątkiem okresu ferii, wakacji oraz dni wolnych i świątecznych) w godzinach 13:30-14:30 w pokoju 215 B (lokal „S”) w gmachu głównym ASP przy Krakowskim Przedmieściu 5

Wszystkich serdecznie zapraszamy.