Informacje z zebrań Komisji Zakładowej w kadencji 2023-2028:

Rok 2023

W dniu 19.04. 2023 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2023–2028 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

  • Omówiono sprawy organizacyjne Komisji i ustalono terminy dyżurów.
  • Podjęto uchwałę (nr uchwały 1/04/23) w sprawie ochrony członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie.
  • Przyznano jeden zasiłek statutowy w wysokości 1000 zł członkowi Związku z powodu śmierci członka najbliższej rodziny.
W dniu 15 marca 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów NSZZ "Solidarność" ASP w Warszawie, podczas którego zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję 2023 – 2028.

Nowy skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący: Paweł Jakubowski
  • Wiceprzewodniczący: Łukasz Majcherowicz
  • Sekretarz: Agnieszka Zambrzycka
  • Skarbnik: Marzena Szyszko
  • członek: Marcin Jurkiewicz

Nowy skład Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

  • Przewodniczący: Mateusz Jasiński
  • Członkinie: Małgorzata Szymczuk, Izabela Zając

Podczas zebrania wybrano także:
- kandydata na delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze – Przemysława Klimka
- kandydatkę na delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność” – Marlenę Koczorowską.