Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (kadencji 2023-2028) działa w składzie:

  • Przewodniczący: Paweł Jakubowski
  • Wiceprzewodniczący: Łukasz Majcherowicz
  • Sekretarz: Agnieszka Zambrzycka
  • Skarbnik: Marzena Szyszko
  • członek: Marcin Jurkiewicz

Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (kadencji 2023-2028) działa w składzie:

  • Przewodniczący: Mateusz Jasiński
  • Członkinie: Małgorzata Szymczuk, Izabela Zając