Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (kadencji 2018-2022) działa w składzie:

  • Przewodniczący: Paweł Jakubowski
  • Wiceprzewodniczący: Marek Dzienkiewicz
  • Sekretarz: Mateusz Jasiński
  • Skarbnik: Marzena Szyszko
  • członkowie: Łukasz Majcherowicz, Marcin Jurkiewicz

Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (kadencji 2018-2022) działa w składzie:

  • Przewodniczący: Aleksandra Krupska
  • Wiceprzewodniczący: Małgorzata Szymczuk
  • członkowie: Izabela Zając