Linki:

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
http://www.solidarnosc.org.pl/

Krajowa Sekcja Nauki
http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/

Tygodnik Solidarność
http://www.tygodniksolidarnosc.com

Region Mazowsze
http://www.solidarnosc.org.pl/mazowsze/

Organizacja Zakładowa Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.solidarnosc.uw.edu.pl/

Organizacja Zakładowa Politechniki Warszawskiej
http://www.solidarnosc.pw.edu.pl/