Informacje z zebrań Komisji Zakładowej w kadencji 2023-2028:

Rok 2023

W dniu 14.12.2023 r. odbyło się trzecie w kadencji 2023–2028 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przewodniczący odczytał dwa protokoły z pierwszego i drugiego zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, które odbyły się w dniach: 19.04.2023 r. i 22.11.2023 r. Obydwa protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
 • Przyznano dwa zasiłki z tytułu urodzenia dziecka członkom Związku.
 • Omówiono sprawy organizacyjne Komisji i ustalono terminy dyżurów.

W dniu 22.11. 2023 r. odbyło się drugie w kadencji 2023–2028 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przewodniczący zreferował działalność od ostatniego zebrania KZ.
 • Omówiono sprawy organizacyjne Komisji i ustalono terminy dyżurów.
 • Podjęto uchwałę o ustanowieniu okresowej zapomogi świątecznej pod nazwą „Świąteczne wsparcie finansowe” (nr uchwały 1/11/23).
 • Uchwalono kwotę okresowej zapomogi świątecznej w wysokości 250 zł (uchwała nr 2/11/23).
 • Ustalono termin składania wniosków o zapomogę świąteczną: od 22.11. do 20.12. 2023 r.
 • Ustalono także sposób składania wniosków: osobiście do pokoju „Solidarności” w czasie dyżurów, tj. w każdą środę od godz.13.15 do godz.14.15 lub drogą elektroniczną w postaci podpisanych skanów.
 • Przyznano jeden zasiłek losowy, bezzwrotny członkowi Związku.

W dniu 19.04. 2023 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2023–2028 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Omówiono sprawy organizacyjne Komisji i ustalono terminy dyżurów.
 • Podjęto uchwałę (nr uchwały 1/04/23) w sprawie ochrony członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie.
 • Przyznano jeden zasiłek statutowy w wysokości 1000 zł członkowi Związku z powodu śmierci członka najbliższej rodziny.
W dniu 15 marca 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów NSZZ "Solidarność" ASP w Warszawie, podczas którego zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję 2023 – 2028.

Nowy skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący: Paweł Jakubowski
 • Wiceprzewodniczący: Łukasz Majcherowicz
 • Sekretarz: Agnieszka Zambrzycka
 • Skarbnik: Marzena Szyszko
 • członek: Marcin Jurkiewicz

Nowy skład Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

 • Przewodniczący: Mateusz Jasiński
 • Członkinie: Małgorzata Szymczuk, Izabela Zając

Podczas zebrania wybrano także:
- kandydata na delegata na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze – Przemysława Klimka
- kandydatkę na delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność” – Marlenę Koczorowską.