Informacje z zebrań Komisji Zakładowej w kadencji 2018-2023:

Rok 2022

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 18.05.2022 odbyło się dwudzieste trzecie w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 12 marca 2022 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęły dwa podania o członkostwo w NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. KZ przyjęła je jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie podniesienia zasiłków statutowych. Nowe świadczenia wynoszą:
  - Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (również na dziecko urodzone martwe), także z tytułu adopcji.......................... 1000 zł (wypłacany w podwójnej wysokości w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko)
  - Zasiłek z tytułu śmierci członka Związku (wypłacany tylko jednej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem).......................... 1500 zł
  - Zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny.......................... 1000 zł
 • Wpłynęło oddanie o zasiłek statutowy. KZ przyznała go jednogłośnie.
 • KZ podjęła uchwałę o pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 23.03.2021 odbyło się dwudzieste drugie w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 9 grudnia 2021 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Pani Marzena Szyszko przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz zreferowała przebieg szkolenia finansowego skarbników organizowanego przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pełnomocnictwa przez firmę zewnętrzną do podpisywania deklaracji składanej za pomocą komunikacji elektronicznej.
 • Komisja uchwaliła przedłużenie kadencji członków zarządu do dnia 31.03.2023.
 • KZ podjęła decyzję o pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów