Marzena Szyszko - specjalista,

w „Solidarności” od 2006, skarbnik Komisji Zakładowej od 2010, pracuje na Wydziale Sztuki Mediów.