mgr Małgorzata Szymczuk,

w „Solidarności” od 2010, w kadencji 2014-2018 członek Komisji Rewizyjnej. Pracownik Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.