Paweł Jakubowski

prof. dr hab. Paweł Marek Jakubowski,

w „Solidarności” od 1989, członek Komisji Rewizyjnej w latach 1991- 2002, od 2002 przewodniczący Komisji Zakładowej, prowadzi Pracownię Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP

http://paweljakubowski.art.pl