Mateusz Jasiński

dr Mateusz Jasiński - adiunkt,

w „Solidarności” od 2014, sekretarz Komisji Zakładowej w latach 2014 -2023, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.