dr Agnieszka Zambrzycka

w „Solidarności” od 2003 r. , pracownik naukowo- dydaktyczny Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.