dr Marcin Jurkiewicz – adiunkt,

pracownik Wydziału Grafiki w Katedrze Malarstwa i Rysunku. Członek Komisji Zakładowej w kadencji 2014-2018.