dr Marcin Jurkiewicz – adiunkt,

w „Solidarności” od 2011, członek Komisji Zakładowej od 2014 r., pracownik Wydziału Grafiki w Katedrze Malarstwa i Rysunku.