dr hab. Łukasz Majcherowicz - profesor uczelni,

w „Solidarności” od 1998, członek Komisji Zakładowej od 2010, pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego na Wydziale Malarstwa ASP