Aleksandra Krupska

dr hab. Aleksandra Krupska - emerytowany profesor uczelni,

w „Solidarności” od 1980, członkini Komisji Zakładowej w latach 1998-2010, od 2010 członkini Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca od 2014, prowadzi Pracownię Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP.