Izabela Zając

dr hab. Izabela Zając – profesor uczelni,

w „Solidarności” od 2002, sekretarz Komisji Zakładowej od 2004 do 2014, w obecnej kadencji 2014-2018 członek Komisji Rewizyjnej, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.