prof. Marek Dzienkiewicz,

w „Solidarności” od 1980, w latach 1991-1997 przewodniczący Komisji Zakładowej, od 2002 wiceprzewodniczący, prowadzi Pracownię Plastyki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP, w latach 2007-2011 r. prezes Okręgu Warszawskiego ZPAP"