Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2009

W dniu 10 grudnia 2009 roku odbyło się XXXII zebranie (w kadencji 2006-2010) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący omówił problemy związane z wprowadzaniem podwyżek dla pracowników naszej uczelni.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków naszego związku.
 • Przewodniczący powrócił do spraw związanych z remontem naszego pokoju związkowego.
 • Na koniec uchwalono terminy wyborów członków Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Pierwsze zebrania wyłaniające delegatów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSZZ Solidarność w ASP w Warszawie odbędą w dwóch okręgach:

  - Okręg nr 1 (ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Spokojna) w dniu 19.01.2010 r. o godz. 12:00
  - Okręg nr 2 (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Myśliwiecka) w dniu 20.01.2010 r. o godz. 13:45

W dniu 19 listopada 2009 roku odbyło się XXXI zebranie (w kadencji 2006-2010) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący omówił problemy związane z wprowadzaniem podwyżek dla pracowników naszej uczelni. Naszym zdaniem podwyżka jest możliwa, chociaż dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi JM Rektora na wystosowane przez nas pismo w tej sprawie.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu trzech kandydatów w poczet członków naszego związku.
 • Przyznano zasiłek statutowy.
 • Wytypowano trzech wyróżniających się pracowników naszej uczelni do nagrody rektorskiej.
 • Przewodniczący powrócił do spraw związanych z remontem naszego pokoju związkowego.
 • Omówiono sprawy związane z akcją (1 listopada) udekorowania grobów zmarłych pracowników ASP. Członkowie Komisji: Marek Dzienkiewicz, Aleksandra Krupska, Jan Masiak i Andrzej Radomski zorganizowali tę akcję i w niej uczestniczyli
 • Na koniec dyskutowano o terminie wyborów członków Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Po dłuższej dyskusji obecni zadecydowali, że najbardziej odpowiedni jest termin poświąteczny, czyli I połowa stycznia 2010 roku.
 • Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz poinformował zebranych o planach likwidacji (w związku „Solidarność”) sekcji szkół artystycznych, do której od wielu lat należymy.

W dniu 22 października 2009 roku odbyło się XXIX zebranie w (w kadencji 2006-2010) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Zygmunta Trzaski Durskiego Przewodniczącego KZ Solidarność Politechniki Warszawskiej.

 • Przewodniczący omówił problemy związane z wprowadzaniem podwyżek dla pracowników naszej uczelni. Podwyżka jest możliwa, bowiem jak wiemy, fundusze na ten cel zostały już uruchomione na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 maja br. Niestety jak do tej pory nie ma odpowiedzi JM Rektora na wystosowane przez nas pismo w tej sprawie.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu kandydatki w poczet członków naszego związku.
 • Przyznano zasiłek statutowy (związku ze śmiercią naszego członka).
 • Przewodniczący powrócił do spraw związanych z remontem naszego pokoju związkowego. Pan Masiak zobowiązany (uchwałą komisji) do zwolnienia pokoju komisji poinformował, że jak do tej pory jeszcze nie posiada innego pomieszczenia (swojego miejsca pracy), do którego mógłby się przenieść.
 • Omówiono sprawy związane z akcją (1 listopada) udekorowania grobów zmarłych pracowników ASP. Członkowie Komisji: Marek Dzienkiewicz, Aleksandra Krupska, Jan Masiak i Andrzej Radomski zobowiązali się do czynnego uczestnictwa w tej akcji.
 • Na koniec przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych o mających nastąpić w grudniu tego roku wyborach członków Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

W dniu 25 września 2009 roku odbyło się XXIX zebranie (w kadencji 2006-2010) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący Paweł Jakubowski zreferował przebieg spotkania z Jego Magnificencją Rektorem ASP prof. Ksawerym Piwockim, które miało miejsce w dniu 23.09.2009. Przewodniczący omówił również problemy związane z wprowadzaniem podwyżek dla pracowników naszej uczelni. Po dłuższej naradzie zebrani podjęli jednogłośną decyzję o wysłaniu pisma do rektora w tej sprawie. W wystosowanym piśmie powołujemy się na ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 30.08.2005 art. 93 ust. 1 w sprawie rewaloryzacji wynagrodzenia w sferze budżetowej. Zawarta jest w nim również prośba naszej komisji o wypłacenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników naszej uczelni o co najmniej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

  Podwyżka jest możliwa, bowiem jak wiemy, fundusze na ten cel zostały już uruchomione na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 maja br.

 • Przewodniczący powrócił do spraw związanych z remontem naszego pokoju związkowego. Pomimo niewielkich rozmiarów po wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjnych będzie lepiej służyć pracom komisji. Obecnie pokój jest w dużym stopniu zagospodarowany i użytkowany przez pana Jana Masiaka, co powoduje, że z powodu braku miejsca nie nadaje się do realizowania zadań statutowych. Pan Masiak zobowiązany został uchwałą komisji do zwolnienia pomieszczenia (do połowy października).
 • Przewodniczący podziękował panu Andrzejowi Radomskiemu za pomoc okazaną przy usuwaniu makulatury i popsutej żywności z naszego pokoju związkowego.
 • Przewodniczący odczytał pismo pani Ewy Tomaszewskiej, która dziękuje komisji za współpracę przy realizacji różnych przedsięwzięć. Przewodniczy podkreślił, że szczególnie słowa uznania należą się przede wszystkim dla pana Jana Masiaka.
 • Na koniec omówiono sprawy związane z akcją (1 listopada) udekorowania grobów zmarłych pracowników ASP.

W dniach 23 kwietnia oraz 21 maja 2009 roku odbyły się dwa zebrania (XXVI i XXVII w kadencji 2006-2010) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Przewodniczący Paweł Jakubowski zreferował przebieg obrad Senatu ASP.
 • Przewodniczący zaproponował wykonanie remontu naszego pokoju związkowego. Pomimo że jest bardzo mały, to jednak po wykonaniu niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych powinien lepiej służyć pracom komisji. Obecnie pokój jest w dużym stopniu zagospodarowany i użytkowany jest przez pana Jana Masiaka, co powoduje, że z powodu małej ilości miejsca nie nadaje się do realizowania zadań statutowych. Pan Masiak zobowiązał się do niezwłocznego usunięcia zalegającego złomu elektronicznego oraz swojej prywatnej biblioteki. Jednocześnie zobowiązany został uchwałą komisji do zwolnienia pomieszczenia (do połowy października).
 • Przewodniczący poinformował o rychłej realizacji strony internetowej naszej organizacji. Według jego oceny powinniśmy ją mieć w połowie czerwca.
 • Uchwałą Komisji Zakładowej postanowiono dofinansować karnety umożliwiające korzystanie z basenu dla członków naszej organizacji.
 • Na koniec omówiono sprawy administracyjno-organizacyjne związane z naszą organizacją.

W dniu 25 lutego 2009 roku odbyło się XXIV w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował o wysłaniu pisma do naszych członków – emerytów, w którym wyjaśnił funkcjonowanie naszej organizacji w świetle nowych przepisów.
 • Na posiedzeniu ponownie dyskutowano sprawę rozwiązania Galerii 3A. Przewodniczący poinformował zebranych o stanowisku kanclerza ASP w tej sprawie.
 • Przewodniczący zaproponował kupno biletów do teatru dla chętnych członków naszego związku. Zainteresowani będą mogli otrzymać po dwa bilety na ciekawy spektakl. Informacje szczegółowe niebawem ukażą się w gablotkach „S”.
 • Przewodniczący podziękował Markowi Dzienkiewiczowi za pomoc w zakupie nowej gabloty informacyjnej, która została zamontowana w gmachu głównym ASP.
 • Na koniec zebrani przyznali dwa zasiłki statutowe: członkini naszego związku oraz córce zmarłego emerytowanego pracownika ASP.

W dniu 21 stycznia 2009 roku odbyło się XXIII w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski wyjaśnił funkcjonowanie naszej organizacji w świetle nowych przepisów. Emeryci i renciści (członkowie naszego związku), podobnie jak pracownicy będą obowiązani płacić miesięczną składkę członkowską. Przy miesięcznych świadczeniach do 500 zł – 2 zł powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 za każde 100 zł powyżej 500zł.
 • Komisja jednogłośnie uchwaliła nowe stawki zasiłków statutowych.
 • Na posiedzeniu dyskutowano sprawę rozwiązania Galerii 3A. Komisja z niepokojem przyjęła wiadomość o zamianie sali wystawowej na cukiernię. Podkreślono, że galeria zyskała już dobrą renomę i inspirowała pracowników do prezentowania swojej twórczości na terenie ASP. Przewodniczący zapowiedział wysłanie pisma do władz uczelni w tej sprawie.
 • Na koniec zebrani jednogłośnie przyznali zapomogę i zasiłek statutowy członkiniom naszego związku.