Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2023

Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ "Solidarność" ASP w Warszawie w dniu 15 marca (środa) o godz. 11:00 na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, w sali 1.15. na I piętrze (Katedra Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37.

Obecność Państwa jest bardzo ważna (obowiązkowa), dlatego prosimy wszystkich o punktualne przybycie.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 22.02.2023 odbyło się dwudzieste piąte w kadencji 2018–2023 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
  • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 23 listopada 2022 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
  • Przyjęto uchwałę w sprawie reprezentacji w Radzie Uczelni przedstawiciela związku zawodowego NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie.
  • Wpłynęła prośba o przyznanie zasiłku statutowego. KZ przyznała jednogłośnie bezzwrotny zasiłek.
  • Wpłynęły dwa podania o przyznanie zapomogi bezzwrotnej. KZ przyznała je jednogłośnie.
  • Przyjęto uchwałę w sprawie pomocy finansowej na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.
  • Na koniec omówiono kwestię zbliżających się wyborów oraz ustalono terminy dyżurów.