Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2017

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 05.12.2017 odbyło się dwudzieste pierwsze w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 17 października 2017 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Pan Marek Dzienkiewicz zdał relację i sprawozdanie finansowe z akcji roznoszenia zniczy z okazji Święta Zmarłych na grobach profesorów i pracowników ASP oraz członków Solidarności.
 • Przewodniczący otrzymał pismo od NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w sprawie wyborów do Komisji Zakładowej oraz w kwestii planowanych elektronicznych legitymacji członkowskich. Ustalono termin wyborów do KZ na marzec.
 • Wpłynęła prośba o zasiłek statutowy, która została rozpatrzona pozytywnie.
 • Przyznano bezzwrotną zapomogę dla członka naszego związku.
 • KZ przyznała bezzwrotny zasiłek statutowy dla członka związku z okazji urodzin dziecka.
 • Przewodniczący przeczytał opinię posłów nad aktualnym stanem prac nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • Omówiono kwestie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Rektorskiej.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 17.10.2017 odbyło się dwudzieste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 30 maja 2017 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP oraz członków Solidarności. Udekorowania grobów podjął się członek NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie Marek Dzienkiewicz wraz ze studentami i absolwentami uczelni.
 • KZ przyznała bezzwrotny zasiłek statutowy dla członka związku z okazji urodzin dziecka.
 • Wpłynęła prośba o zasiłek statutowy, która została rozpatrzona pozytywnie.
 • Przyznano bezzwrotną zapomogę dla członka naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował o zebraniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • Przewodniczący wyjaśnił okoliczności jednorazowego podniesienia wysokości zapomogi na obradach Rektorskiej Komisji Socjalnej.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 30.05.2017 odbyło się dziewiętnaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 21 lutego 2017 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • KZ przyznała bezzwrotny zasiłek statutowy dla członka związku z okazji urodzin dziecka.
 • Przewodniczący poinformował o spotkaniu KZ NSZZ „Solidarność” uczelni warszawskich, które odbyło się 18 kwietnia 2017 na Politechnice Warszawskiej. Odczytał również stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” uczelni warszawskich z dnia 18 maja 2017 w sprawie założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
 • Przewodniczący zawiadomił o pikietach Organizacji Zakładowych w różnych instytucjach kultury.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 21.02.2017 odbyło się osiemnaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 13 grudnia 2016 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
 • Przewodniczący zreferował przebieg posiedzenia Komisji Socjalnej oraz odczytał obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc dla studentów i doktorantów.
 • Ustalono skład, ilość i termin wydawania paczek wiosennych. Od 21 marca paczki będą wydawane w trakcie dyżurów KZ.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.