Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2011

W dniu 29 listopada 2011 roku odbyło się 11 zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przyznano trzy zapomogi dla członków naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował o swoim uczestnictwie w obradach jury konkursu imienia Lecha Tomaszewskiego.
 • Przyjęto (jednogłośnie) dwóch kandydatów (z Wydziału Malarstwa) w poczet naszego związku.
 • Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz zdał relację z przeprowadzenia dorocznej akcji składania kwiatów i zniczy na grobach pracowników ASP na cmentarzach: Stare Powązki i Powązki Wojskowe.
 • Komisja Zakładowa jednogłośnie zaakceptowała dwie kandydatury do nagrody rektorskiej zaproponowane przez przewodniczącego.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.

W dniu 18 października 2011 roku odbyło się 10 zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przyznano zasiłek statutowy dla członka naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o aktualnej liczbie członków naszego związku. Na ostatni dzień września było to 64 osób.
 • Jak co roku, odwiedzamy groby profesorów ASP. Przez cały dzień 31 października składamy kwiaty i znicze na cmentarzach: Stare Powązki i Powązki Wojskowe. Całą akcją kieruje Marek Dzienkiewicz.
 • Przewodniczący omówił kwestie z zamontowaniem gabloty informacyjnej na ul. Spokojnej.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.

W dniach 22 lutego i 29 marca 2011 roku odbyły się zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji.
 • Przyznano zasiłek statutowy w związku z urodzeniem dziecka.
 • Udzielono zapomogi naszej członkini.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu dwóch kandydatów w poczet członków naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o spotkaniu z JM Rektorem prof. Ksawerym Piwockim. Na spotkaniu tym poruszono problem podwyżek płac.
 • Przewodniczący poinformował również o zakupie produktów do „Paczek zdrowia”. Paczki są do odebrania.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru Paczek zdrowia. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 29 marca w każdy wtorek 13:30-14:30 w pokoju komisji zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

W dniu 20 stycznia 2011 roku odbyło się V zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o aktualnej liczbie członków naszego związku. Na ostatni dzień grudnia były to 62 osoby.
 • Zmieniono dzień dyżurów członków komisji. Od lutego dyżury będą odbywały się w każdy wtorek (za wyjątkiem wakacji, ferii) w godzinach 13.30-14.30.
 • Przewodniczący poinformował o swoim uczestnictwie w obradach jury konkursu imienia Lecha Tomaszewskiego.
 • Przewodniczący poinformował o powstaniu w naszej uczelni Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego, którego sam został członkiem. Do zadań zespołu należy:
  1. określenie charakterystyk stanowisk pracy;
  2. identyfikacja zagrożeń;
  3. ocena ryzyka zawodowego;
  4. ograniczenie lub eliminowanie ryzyka zawodowego;
  5. informowanie o ryzyku zawodowym pracowników;
  6. dokumentowanie ryzyka zawodowego;
  7. monitorowanie ryzyka zawodowego.