Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2021

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 09.12.2021 odbyło się dwudzieste pierwsze w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 20 października 2021 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie przyznania wsparcia świątecznego dla 21 członków związku.
 • Na skutek pandemii wirusa Covid-19 postanowieniem Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” kadencja KZ zostaje przedłużona do 31 maja 2023.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 20.10.2021 odbyło się dwudzieste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 26 maja 2021 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Po zakończeniu remontu budynku głównego ASP podjęto decyzję o wznowieniu dyżurów stacjonarnych w pokoju związku (nr 2.10, piętro 4)
 • Przyjęto uchwałę intencyjną w sprawie wsparcia świątecznego dla członków związku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku do KZ. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej związku w zakładce „działalność bieżąca”.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 26.05.2021 odbyło się dziewiętnaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 10 marca 2021 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia bilansu i raportu finansowego za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
 • Przyjęto uchwałę w sprawie przyznania zasiłku statutowego z okazji narodzin dziecka. KZ zdecydowało o przyznaniu zasiłku jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie przyznania zasiłku statutowego z powodu śmierci członka rodziny. KZ zdecydowało o przyznaniu zasiłku jednogłośnie.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 10.03.2021 odbyło się osiemnaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 4 grudnia 2020 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pełnomocnictwa przez firmę zewnętrzną do podpisywania deklaracji składanej za pomocą komunikacji elektronicznej.
 • Przyjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania do Urzędu Skarbowego za rok 2020 sporządzanego przez Skarbnika KZ.
 • Wpłynęły prośba o zasiłek statutowy z powodu śmierci członka związku. KZ uchwaliła przyznanie bezzwrotnego zasiłku.
 • Wpłynęła deklaracja o zapisanie się do związku. KZ uchwaliła przyjęcie nowego członka.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.