Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2020

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 04.12.2020 odbyło się siedemnaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 4 listopada 2020 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęły prośby o zasiłek statutowy. KZ uchwaliła przyznanie bezzwrotnego zasiłku.
 • Wpłynęły prośbę o zapomogę. KZ uchwaliła przyznanie bezzwrotnej zapomogi.
 • KZ przyjęła uchwałę rekomendującą firmę do obsługi PPK na ASP w Warszawie.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 04.11.2020 odbyło się online szesnaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Wpłynęły trzy prośby o zasiłek statutowy z powodu śmierci członka związku. KZ uchwaliła przyznanie bezzwrotnego zasiłku.
 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 04.09.2020 odbyło się online piętnaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Wpłynęły dwie prośby o zasiłek statutowy z powodu narodzin dziecka. KZ uchwaliła przyznanie bezzwrotnego zasiłku.
 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 20.07.2020 odbyło się online czternaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Wpłynęła prośba o zasiłek statutowy z powodu śmierci członka związku. KZ zdecydowała o przyznaniu bezzwrotnego zasiłku.
 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 08.07.2020 odbyło się online trzynaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Wpłynęła prośba o zasiłek statutowy z powodu śmierci członka związku. KZ zdecydowała o przyznaniu bezzwrotnego zasiłku.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 19.02.2020 odbyło się dwunaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 28 stycznia 2020 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pełnomocnictwa przez firmę zewnętrzną do podpisywania deklaracji składanej za pomocą komunikacji elektronicznej.
 • Przewodniczący przeczytał pismo KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżek w szkolnictwie wyższym.
 • Przyjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania do Urzędu Skarbowego za rok 2019 sporządzanego przez Skarbnika KZ.
 • Uchwalano kwotę na zakup „Paczek Wiosennych”.
 • Przyjęto uchwałę w sprawie umożliwienia Skarbnikowi KZ uregulowania należności za przygotowanie deklaracji przez firmę zewnętrzną.
 • Przewodniczący omówił Regulamin Wynagradzania Pracowników ASP w Warszawie i proponowane zmiany
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 28.01.2020 odbyło się jedenaste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 04 grudnia 2019 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przewodniczący zreferował przebieg obrad Senatu.
 • Uchwalano skład i ilość paczek wiosennych.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.