Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2018

Uwaga!

W dniu 13 marca br. o godz. 12:30 w sali nr 1.15 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki odbędzie się spotkanie pracowników - członków Solidarności, zatrudnionych w obiektach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i przy ul. Myśliwieckiej, w sprawie wyboru delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze "Solidarności" ASP.

Prosimy o przybycie, obecność bardzo ważna!

Uwaga!

W dniu 13 marca br. o godz. 13:30 w sali nr 4 (tzw. sala kinowa) na Wydziale Grafiki odbędzie się spotkanie pracowników - członków Solidarności, zatrudnionych w obiektach przy ul. Krakowskie Przedmieście i przy ul. Spokojnej, w sprawie wyboru delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze "Solidarności" ASP.

Prosimy o przybycie, obecność bardzo ważna!

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 27.02.2018 odbyło się dwudzieste trzecie w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
  • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 16 stycznia 2018 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
  • Członkowie komisji, w związku z mającymi nastąpić wyborami w naszej organizacji związkowej, ustalili termin wyborów pośrednich, mających na celu wyłonienie delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze "Solidarności" ASP na termin 13 marca br. o godz. 12.30 dla pracowników zatrudnionych w obiektach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i przy ul. Myśliwieckiej (sala 1.15), oraz o godz. 13.30 dla pracowników zatrudnionych w obiektach przy ul. Krakowskie Przedmieście i przy ul. Spokojnej (sala kinowa nr.4).
  • Termin zebranie Delegatów-członków Solidarności ASP ustalono na dzień 20 marca br. o godz. 11:30 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
  • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

Uwaga!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru Paczek wiosennych. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 13 lutego do 6 marca w każdy wtorek 13:30-14:30 w pokoju Komisji Zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 16.01.2018 odbyło się dwudzieste drugie w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
  • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 5 grudnia 2017 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
  • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
  • Ustalono skład, ilość i termin wydawania paczek wiosennych. Od 13 lutego do 6 marca 2018 r. paczki będą wydawane w trakcie dyżurów KZ.
  • Członkowie komisji, w związku z mającymi nastąpić wyborami w naszej organizacji związkowej, ustalili wstępny termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w drugiej połowie marca br.
  • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.