Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2013

W dniu 17 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne (25.) w kadencji 2010-2014 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przewodniczący zrelacjonował przebieg posiedzenia Senatu ASP, które odbyło się 3 grudnia.
 • Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z nowym projektem Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP w Warszawie jednogłośnie podjęli uchwałę o zaakceptowaniu przedstawionego dokumentu.
 • Członkowie komisji zaakceptowali również nowe stawki (wyższe kwoty) dofinansowania pracowników i emerytów z Funduszu Świadczeń Socjalnych ASP.
 • Przewodniczący odczytał pismo do J.M. Rektora Myjaka z propozycjami do nagrody rektorskiej.
 • Na koniec wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz zdał relację z przeprowadzonej w dniu 30 października akcji odwiedzania grobów profesorów ASP, z okazji Święta Zmarłych.
 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji.

W dniu 22 października 2013 roku odbyło się kolejne (24.) w kadencji 2010-2014 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Jak co roku, odwiedzamy groby profesorów ASP. Będziemy składać kwiaty i znicze na cmentarzach: Stare Powązki i Powązki Wojskowe. Całą akcję poprowadzi Marek Dzienkiewicz.
 • Przewodniczący poinformował o zbliżających się niebawem wyborach. Od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. odbędą się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Komisja podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów na naszej uczelni w marcu 2014 roku.
 • Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów do nagrody rektorskiej.
 • Pracownicy obiektu na Myśliwieckiej zgłosili problem pracowniczy i prośbę o szybką interwencję.
 • Przyznano zapomogę dla członkini naszego związku.
 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji.

Uwaga!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru paczek Zdrowia.

Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 12 marca do 23 kwietnia 2013r. w każdy wtorek 13 30 – 14 30 w pokoju komisji zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

W dniach 16 kwietnia i 21 maja 2013 roku odbyły się kolejne w kadencji 2010-2014 zebrania (22. i 23.) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przewodniczący przedstawił pismo z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego informujące m.in. o zwiększeniu środków na wynagrodzenia pracowników szkół wyższych.
  Jak wynika z powyższego pisma oraz rozmów przeprowadzonych z rektorem prof. Adamem Myjakiem niebawem nastąpią podwyżki naszych pensji wraz z wyrównaniem od stycznia 2013 roku. Przewodniczący poinformował również o mającym wkrótce nastąpić spotkaniu, które poświęcone będzie szczegółowym określeniu zasad podziału przyznanych środków na rzecz poprawy wynagrodzeń.
 • Komisja po zapoznaniu się z nowym projektem Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP w Warszawie podjęła uchwałę o niezaakceptowaniu przedstawionego dokumentu. Przewodniczący zaproponował modyfikację niektórych paragrafów oraz zapowiedział złożenie odpowiedniego pisma w tej sprawie.
 • Przyznano zasiłek statutowy dla członkini naszego związku.
 • Omówiono sprawy organizacyjne komisji.

W dniu 28 stycznia 2013 roku odbyło się kolejne w kadencji 2010-2014 20. zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przewodniczący przeczytał pisma z Krajowej Sekcji Nauki informujące o sprawach związanych z planowanymi regulacjami płacowymi dla pracowników wyższego szkolnictwa artystycznego w 2013 r. oraz informacje o zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Przewodniczący zdał relację z posiedzenia Komisji Socjalnej, które odbyło się w dniu 21.01.2013.
 • Komisja uchwaliła zakup paczek Zdrowia. Paczki wydawane będą członkom naszej Solidarności od 12 marca do 30 kwietnia.
 • Pan Marek Dzienkiewicz oraz Pan Łukasz Majcherowicz będą uczestniczyli w zebraniu KSN, które odbędzie się 30 stycznia w Politechnice Warszawskiej.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.