Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2012

W dniu 20 listopada 2012 roku odbyło się 18. zebranie (kadencja 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przyznano zapomogę i zasiłek statutowy dla członków naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował o swoim uczestnictwie w obradach jury konkursu imienia Lecha Tomaszewskiego.
 • Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz zdał relację z przeprowadzenia dorocznej akcji składania kwiatów i zniczy na grobach pracowników ASP na cmentarzach: Stare Powązki i Powązki Wojskowe.
 • Przewodniczący przeczytał pismo Komisji ZakładowejNSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Muzycznego skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym prosi m.in. o informacje na temat planowanych regulacji płacowych dla pracowników wyższego szkolnictwa artystycznego w 2013 r.
 • Przewodniczący zdał relację z posiedzenia senatu, które się odbyło w dniu 30.10.2012.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.

W dniach 16 czerwca i 23 października 2012 roku odbyły się zebrania (16. i 17. w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przyjęto jednogłośnie trzech kandydatów w poczet członków naszego związku.
 • Przyznano jedną zapomogę i dwa zasiłki statutowe dla członków naszego związku.
 • Przewodniczący przeczytał pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2012 w sprawie planowanych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników szkół wyższych.
 • Jak co roku, odwiedzamy groby profesorów ASP. 30 października, przez cały dzień, będziemy składać kwiaty i znicze na cmentarzach: Stare Powązki i Powązki Wojskowe. Całą akcją kieruje Marek Dzienkiewicz.
 • Omawiano sprawy organizacyjne komisji.

Uwaga!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru paczek Zdrowia. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 20 marca do 29 maja 2012r. w każdy wtorek 13:30 – 14:30 w pokoju komisji zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

W dniu 27 marca i 24 kwietnia 2012 roku odbyły się zebrania (14 i 15 w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przyznano dwie zapomogi i jeden zasiłek statutowy dla członków naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o aktualnej liczbie członków naszego związku. Na ostatni dzień marca 2012r. było to 65 osób.
 • Komisja dyskutowała o proponowanych zmianach w Statucie ASP. Członkowie po zapoznaniu się projektem postanowili pozytywnie go zaopiniować.
 • Przewodniczący zdał relację z posiedzenia senatu, które sie odbyło w dniu 24.04.2012.
 • Omawiano sprawy organizacyjne komisji.

W dniu 22 lutego 2012 roku odbyło się 13 zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Komisja dyskutowała o projekcie nowego Statutu ASP. Członkowie po zapoznaniu się z wprowadzonymi na skutek naszego pisma poprawkami, postanowili pozytywnie zaopiniować dokonane zmiany jak i całość Statutu.
 • Przyjęto jednogłośnie dwóch kandydatów (z Wydziału Malarstwa) w poczet członków naszego związku.
 • Dokonano wyboru produktów do „Paczek zdrowia”. Paczki powinny być gotowe do odbioru na początku marca.
 • Przewodniczący poinformował o informacji, jaką otrzymał z Krajowej Sekcji Nauki, z której wynika, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje od 2013 roku (dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej) coroczną podwyżkę (do 2015 r.) przeciętnych wynagrodzeń o 9,14%.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o przekazaniu do Regionu wypełnionych przez naszych członków i sympatyków formularzy z podpisami pod wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawie zachowania obowiązującego systemu emerytalnego.

W dniu 17 stycznia 2012 roku odbyło się 12 zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

 • Przyjęto jednogłośnie kandydata z (Wydziału Malarstwa) w poczet naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o aktualnej liczbie członków naszego związku. Na ostatni dzień grudnia 2011r. było to 65 osób.
 • Podjęto uchwałę o zakupie produktów do „Paczek zdrowia”. Paczki powinny być gotowe do odbioru pod koniec przyszłego miesiąca.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o zamontowaniu gabloty informacyjnej na ul. Spokojnej.
 • Jednogłośnie zaakceptowano przedstawiony komisji aneks do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP. W aneksie wprowadzono zmiany w sposobie dofinansowania wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów ASP oraz podwyższono kwoty pożyczek mieszkaniowych.
 • Komisja zdecydowała o czynnym wsparciu akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawie zachowania obowiązującego systemu emerytalnego.