Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2014

Uwaga!

W dniu 25 marca br. o godz. 11:00 w sali nr 42 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Delegatów-członków Solidarności ASP

Prosimy o przybycie, obecność delegatów obowiązkowa!

Uwaga!

W dniu 11 marca br. o godz. 12:30 w sali nr 42 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki odbędzie się spotkanie pracowników - członków Solidarności, zatrudnionych w obiektach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i przy ul. Myśliwieckiej, w sprawie wyboru delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze "Solidarności" ASP.

Prosimy o przybycie, obecność bardzo ważna!


W dniu 11 marca br. o godz. 12:30 w sali nr 4 (tzw. sala kinowa) na Wydziale Grafiki odbędzie się spotkanie pracowników - członków Solidarności, zatrudnionych w obiektach przy ul. Krakowskie Przedmieście i przy ul. Spokojnej, w sprawie wyboru delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze "Solidarności" ASP.

Prosimy o przybycie, obecność bardzo ważna!

Uwaga!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru Paczek zdrowia. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 18 lutego do 25 marca w każdy wtorek 13:30-14:30 w pokoju Komisji Zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

W dniu 14 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne (26.) w kadencji 2010-2014 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

  • Komisja uchwaliła zakup Paczek Zdrowia. Paczki wydawane będą członkom naszej Solidarności od 18 lutego do 25 marca.
  • Członkowie komisji, w związku z mającymi nastąpić wyborami w naszej organizacji związkowej, ustalili wstępny termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w drugiej połowie marca br.