Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2010

W dniach 27 maja oraz 21 października 2010 roku odbyły się zebrania (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Udzielono trzech zapomóg naszym członkom.
 • Przyjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powodzianom za pośrednictwem Caritasu.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu nowej kandydatki w poczet członków naszej organizacji związkowej.
 • Przyznano dwie zapomogi dla członkiń naszego związku.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o aktualnej liczbie członków naszego związku. Na ostatni dzień września było to 59 osób.
 • Jak co roku, odwiedzamy groby profesorów ASP. Przez cały dzień 29 października składamy kwiaty i znicze na cmentarzach: Stare Powązki i Powązki Wojskowe. Całą akcją kieruje Marek Dzienkiewicz.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji, przewodniczący podziękował Andrzejowi Radomskiemu oraz Łukaszowi Majcherowiczowi za pomoc w remoncie naszego pokoju związkowego.

W dniu 22 kwietnia 2010 roku odbyło się III zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący poinformował o zakończeniu remontu i modernizacji naszego pokoju związkowego. W związku z zakończeniem prac zostają wznowione, co czwartkowe dyżury członków komisji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 • Przewodniczący zrelacjonował przebieg ostatniego posiedzenia Senatu ASP.
 • Uchwalono zasady i wysokość przyznawania zapomóg i zasiłków statutowych.
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu nowego kandydata w poczet członków naszego związku.
 • Przyznano dwie zapomogi dla członkiń naszego związku.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.

W dniu 18 marca 2010 roku odbyło się II zebranie (w kadencji 2010-2014) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu nowego kandydata w poczet członków naszego związku.
 • Przewodniczący omówił sprawy związane z modernizacją naszego pokoju związkowego.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o spotkaniu z JM Rektorem prof. Ksawerym Piwockim. Na spotkaniu tym poruszono sprawy pracownicze m.in. problem funkcjonowania Rad Pracowniczych w naszej uczelni.
 • Przewodniczący zapoznał członków komisji z pismami, jakie wpłynęły do komisji z Działu Kadr ASP.
 • Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz poinformował o pomyśle włączeniu Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych (do której nasza organizacja zakładowa należy) do KSN. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję i przyjęli ją w formie uchwały.
 • Z okazji XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność” przyznawane będą medale. Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz zobowiązał się zapoznać z zasadami i regulaminem ich nadawania.

W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się I zebranie (w kadencji 2010-2010) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie ustalono zadania i plany działań komisji na najbliższy okres. Solidarnie podzielono między siebie pracę i rozdzielono obowiązki.
 • Przewodniczący zaproponował, aby w tej kadencji cotygodniowe dyżury pełnili wszyscy członkowie komisji. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali ten pomysł (dyżury rozpoczną się dopiero za miesiąc, czyli po zakończeniu remontu pokoju).
 • Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu nowego kandydata w poczet członków naszego związku.
 • Przewodniczący powrócił do spraw związanych z remontem naszego pokoju związkowego.
 • Komisja jednogłośnie uchwaliła przyjęcie propozycji zmian Rektorskiej Komisji Socjalnej dotyczącej podwyższenia kwot (o 1000 zł) pożyczek na remont mieszkań, domów oraz na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.
 • Zebrani jednogłośnie uchwalili wystosowanie pisma do Rady Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w sprawie nadania stosownego wysokiego odznaczenia państwowego dla wieloletniego działacza naszej organizacji, a także wybitnego konserwatora i dydaktyka szkolnictwa artystycznego.
 • Przyznano zasiłek statutowy członkini naszego związku w związku ze śmiercią członka rodziny.

W dniu 27 stycznia 2010 roku w gmachu ASP przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Organizacji Zakładowej ASP w Warszawie.

W trakcie zebrania podjęto uchwałę o liczebności Komisji Zakładowej (5 + 1) na kadencję 2010-2012. Przewodnicząca zebrania Izabela Zając otworzyła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Zgłoszono jedynego kandydata tj. Przewodniczącego ustępującej Komisji Zakładowej - Pawła Jakubowskiego.

Na członków Komisji Zakładowej zgłoszeni zostali: Marek Dzienkiewicz, Izabela Zając, Łukasz Majcherowicz, Jan Masiak, Marzena Szyszko, Andrzej Radomski, Urszula Szyszko.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali: Urszula Szyszko, Danuta Stępień, Janusz Smaza, Aleksandra Krupska, Maryla Sitkowska. Na delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych zgłoszono Marka Dzienkiewicza, Jana Masiaka, Łukasza Majcherowicza.

Wyniki przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną tajnych wyborów są następujące: Przewodniczącym Komisji Zakładowej jednogłośnie wybrany został Paweł Jakubowski, członkami Komisji Zakładowej wybrani zostali: Marek Dzienkiewicz, Izabela Zając, Marzena Szyszko, Łukasz Majcherowicz, Andrzej Radomski; członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Maryla Sitkowska, Janusz Smaza, Aleksandra Krupska, Danuta Stępień. Delegatem do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych wybrany został Marek Dzienkiewicz oraz Jan Masiak.