Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2016

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 13.12.2016 odbyło się siedemnaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 25 listopada 2016 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
 • Przewodniczący przeczytał pismo przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do Marszałka Senatu RP w sprawie zamrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Pan Marek Dzienkiewicz zreferował przebieg akcji dekorowania grobów profesorów i pracowników ASP oraz członków Solidarności z okazji Święta Zmarłych.
 • Przewodniczący zreferował przebieg posiedzenia Senatu.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 25.10.2016 odbyło się szesnaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 10 maja 2016 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP oraz członków Solidarności. Udekorowania grobów podjęli się członkowie NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie: Marek Dzienkiewicz, Łukasz Majcherowicz, Jan Masiak, Mateusz Jasiński.
 • Wpłynęła deklaracja członkowska NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. Została przyjęta przez KZ jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
 • Przewodniczący zreferował przebieg posiedzenia Senatu.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 10.05.2016 odbyło się piętnaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Protokół z dnia 16 lutego 2016 został przyjęty jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
 • Przewodniczący przeczytał pismo od Krajowej Sekcji Nauki dotyczące zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz pismo KSN do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące regulacji w rozpoczynania przewodów doktorskich i habilitacyjnych przez pracowników naukowych. Odczytano także pismo do Ministra dotyczące projektu ustawy o zmianach w szkolnictwie wyższym z dnia 31 marca 2016 roku.
 • Jednogłośnie ustalono zmianę godzin zebrań KZ.
 • Przewodniczący otrzymał zaproszenie na konferencję „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich — doświadczenia i problemy”, która odbyła się w dniu 25—26 kwietnia 2016 od przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku.
 • Odczytano sprawozdanie z XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2016.
 • Przewodniczący otrzymał zaproszenie na spotkanie przewodniczących komisji zakładowych uczelni warszawskich, które odbyło się 19 kwietnia 2016 roku na Politechnice Warszawskiej.
 • Ustalono terminy dyżurów.

Uwaga!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru Paczek wiosennych. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 15 marca do 12 kwietniaw każdy wtorek 13:30-14:30 w pokoju Komisji Zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 16.02.2016 odbyło się czternaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z poprzedniego zebrania. KZ przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Omówiono sprawy organizacyjne.
 • Ustalono terminy dyżurów.
 • Ustalono skład i terminy odbierania paczek.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 19.01.2016 odbyło się trzynaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 01 grudnia 2015 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zasiłek statutowy w związku z narodzinami dziecka. KZ zdecydowała o przyznaniu zasiłku dla członka związku.
 • Wpłynęły dwa wnioski o przyjęcie członkostwa w związku NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. Przyjęto kandydatury jednogłośnie.
 • Do KZ wpłynęły trzy pisma w sprawie rezygnacji z członkostwa w związku.
 • Omówiono kwestie organizacyjne oraz ustalono terminy dyżurów.